Warsztaty Krajoznawstwo 2.0

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze serdecznie zaprasza na ogólnopolskie warsztaty edukacyjne, organizowane w ramach projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia” Celem warsztatów jest prezentacja nowoczesnych technologii oraz form działania, których zastosowanie wzmocni kompetencje uczestników w pracy krajoznawczej z różnymi pokoleniami turystów.

Konferencja „Współczesne oblicza krajoznawstwa”

Ogólnopolska akcja "Wędruj z nami ojczystymi szlakami"

W roku 2016 przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiej akcji Wędruj z nami ojczystymi szlakami, która swoim zasięgiem obejmie teren całego kraju, od małych miejscowości przez miasteczka po duże miasta i przyczyni się do aktywizacji turystycznej dzieci i młodzieży, rodzin i ludzi starszych.

Rok Krajoznawstwa Polskiego

W związku z przypadającą w 2016 r. rocznicą 110-lecia zorganizowanego polskiego krajoznawstwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje projekt pt. „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”, w ramach którego przewidziano m. in następujące przedsięwzięcia:

Ogólnopolska akcja "Wędruj z nami ojczystymi szlakami"
Wspólne wędrowanie i poznawanie walorów krajoznawczych Polski podczas licznych imprez organizowanych w różnych zakątkach naszego kraju, a przy okazji zdobywanie różnorodnych odznak krajoznawczych, a przede wszystkim Odznaki Krajoznawczej PTTK. Akcja adresowana jest do wszystkich, którzy aktywnie uprawiają turystykę i krajoznawstwo.
Do akcji mogą zgłaszać się środowiska, które zadeklarują zorganizowanie w okresie od kwietnia do października 2016 r., co najmniej dwóch imprez turystycznych z tematem przewodnim poznawania walorów krajoznawczych własnego regionu, a w szczególności zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych i Odznaki Krajoznawczej PTTK. Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w akcji będą dostępne na stronie internetowej http://kkraj.pttk.pl. Dla środowisk biorących udział w akcji przewidziano nagrody w postaci materiałów krajoznawczych, a także książeczek Odznaki Krajoznawczej PTTK i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2016 r. mailem na adres: poczta @ tlp.pttk.pl.

Ogólnopolski konkurs Turystyczna Rodzinka

Turystyka rodzinna to coś więcej niż zwykła wycieczka osób spokrewnionych ze sobą. Wspólne wędrowanie i wypoczynek dostarczają wielu niedostępnych na co dzień, przeżyć i wrażeń. Rodzice i dzieci mają okazję bycia ze sobą, budowania wzajemnych relacji, wzmacniania łączących ich więzi. Rodzinne wędrówki są formą edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzialnych sytuacjach.

Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka” realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej. W 2016 r. Konkurs będzie przebiegał pod hasłem „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”.
Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w Konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2016 r. – poczta@rodzina.pttk.pl.

Strony