Jesteś tutaj

Strona główna

Ogólnopolskie warsztaty "Bezpieczne wędrowanie" 2017

Turystyka kwalifikowana to jeden z bardzo popularnych sposobów na aktywne spędzenie czasu wolnego. W Polsce znajduje się wiele ciekawych miejsc w górach czy nad wodą, które kuszą swoimi malowniczymi widokami oraz bliskością i dzikością przyrody. Nic dziwnego, że duża liczba turystów decyduje się na skorzystanie z tego co oferuje wybrany region. Każda z form turystyki aktywnej posiada wiele atutów, jednak dla mniej wprawnych lub początkujących turystów, może okazać się nie lada wyzwaniem, a w ostateczności – skończyć się nie tylko w przykry sposób, ale nawet i tragicznie. Często to przyroda jest obarczana winą za tragiczne wydarzenia w górach, na drodze  czy nad wodą.  Jednak to najczęściej człowiek jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa dla samego siebie – z powodu niedostatecznej wiedzy, braku wyobraźni oraz często podejmowanych nieprzemyślanychi nieracjonalnych decyzji.

Stąd pomysł na zorganizowanie ogólnopolskich warsztatów „Bezpieczne wędrowanie”, które odbędą się w dniach 7-9 lipca 2017 roku w stanicy wodnej PTTK we Wdzydzach Kiszewskich.

Tematyka warsztatów będzie koncentrować się na planowaniu i organizacji bezpiecznych imprez turystycznych, w tym wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i alarmowych oraz na udzielaniu prawidłowej pierwszej pomocy przedmedycznej. To tylko niektóre z tematów poruszanych na warsztatach organizowanych w ramach kampanii społecznej  „ABC bezpiecznego wędrowania” dofinansowanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby pełnoletnie, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego przygotowania i przeprowadzenia imprez turystyki aktywnej m.in. nauczycieli-opiekunów szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych, instruktorów harcerskich, animatorów zajęć pozalekcyjnych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i organizację imprez turystyki aktywnej.

Warsztaty czyli trzydniowe zajęcia teoretyczno-praktyczne stanowić będą pierwszy etap całego projektu, w drugim ich uczestnicy w oparciu o zdobytą na warsztatach wiedzę i umiejętności samodzielnie przygotują i przeprowadzą na terenie swojego województwa (w swoim środowisku) zajęcia dotyczące bezpiecznego wędrowania. Forma ich realizacji nie jest z góry zadana i zależy jedynie od inwencji osoby ją przygotowującej. Może to być np. pogadanka, część imprezy turystycznej i spotkania klubowego. Zaliczeniem drugiego etapu będzie nadesłanie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć na adres mailowy: poczta@tlp.pttk.pl.

Osoby, które zaliczą oba etapy otrzymują certyfikat ANIMATORA BEZPIECZNEGO WĘDROWANIA.

Program warsztatów:

7 lipca 2017 roku

od 11.00                     przyjazd do Wdzydz Kiszewskich, rejestracja, zakwaterowanie,

12.00 – 14.00            część teoretyczna, wprowadzenie do warsztatów – zasady bezpiecznego wypoczynku na przykładzie wybranych form turystyki aktywnej,

14.00                           obiad,

15.00 – 18.00            wprowadzenie i warsztaty z użyciem nowoczesnych technologii komunikacyjnych
i alarmowych,

18.00                           kolacja,

19.00 – 21.00            animacje na imprezach turystycznych – wprowadzenie i zajęcia warsztatowe.

8 lipca 2017 roku

8.00                             śniadanie,

9.15 – 13.00              planowanie zorganizowanej imprezy kajakowej – wprowadzenie, warsztaty praktyczne spływ na Wdzie,

13.00                           obiad,

14.00 – 18.00            planowanie zorganizowanej imprezy rowerowej – wprowadzenie, warsztaty praktyczne szlakiem rowerowym Kaszubskiej Marszruty,

18.30                           kolacja,

19.30 – 21.00            pierwsza pomoc przedmedyczna na szlaku, akcje ratunkowe.

9 lipca 2017 roku

8.00                             śniadanie,

9.15 – 12.00              zajęcia teoretyczne:

– Bezpieczeństwo na szlakach: zakazy i nakazy, czy edukacja i wychowanie?

– Zasady bezpiecznego wędrowania,

12.00 – 14.00            zajęcia warsztatowe na wodzie (żeglarstwo),

14.00                           obiad,

                                      zakończenie warsztatów.

Odpłatność za uczestnictwo w warsztatach wynosi 123 zł (100 zł + 23 % VAT). Kwota ta obejmuje:

– uczestnictwo w warsztatach (zgodnie z programem) ,

– zakwaterowanie (2 noclegi),

– wynajem sprzętu m.in. kajaki, rowery,

– pełne wyżywienie (od obiadu w dniu 07.07., do obiadu w dniu 09.07.2017),

– materiały krajoznawcze.

Wpisowe należy wpłacić na konto ZG PTTK – 25 1160 2202 0000 0000 6084 8454 z dopiskiem „warsztaty animatorów” i nazwiskiem uczestnika do dnia 15 czerwca 2017 r. Kartę zgłoszenia należy przysłać na adres: poczta@tlp.pttk.pl do dnia 15 czerwca 2017 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Uczestnicy warsztatów proszenie są o zabranie stroju turystycznego na imprezy rowerowe, kajakowe, piesze.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Jolanta Śledzińska, tel. +48 22 826 01 56, 604 221 377,

e-mail: poczta@tlp.pttk.pl