Ogólnopolski konkurs "Organizator Godny Polecenia" 2017

W ramach zadania "ABC bezpiecznego wędrowania- kampania informacyjno edukacyjna"

organizujemy konkurs "Organizator Godny Polecenia".

Być może i Wy będziecie zainteresowani zgłoszeniem do konkursu organizatorów,

którzy Waszym zdaniem mogliby ubiegać się o miano "Organizatora Godnego Polecenia".

 

Akcja "Zanim wyruszysz na szlak" 2017

Są tacy, którzy wolny czas uwielbiają spędzać na błogim lenistwie i nie wyobrażają sobie weekendu bez wylegiwania się przed telewizorem. Są jednak i tacy, którzy wolny czas wolą spędzać aktywnie i ruszają na szlaki piesze, rowerowe czy kajakowe. Coraz częściej na szlakach turystycznych, zwłaszcza górskich i rowerowych, zdarzają się wypadki, których głównymi przyczynami jest niewiedza i nieprzygotowanie się turystów do wędrówki. Każda wyprawa wymaga starannego zaplanowania, zwłaszcza jeśli na trasę wybieramy się po raz pierwszy.

Konferencja popularnonaukowa 2017

 

MIĘDZY SWOBODĄ A ZAKAZEM

CZYLI O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

 

Ogólnopolska kampania społeczna "ABC Bezpiecznego Wędrowania" 2017

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w 2017 roku przeprowadzi na terenie całego kraju kampanię informacyjno-edukacyjną "ABC bezpiecznego wędrowania", której nadrzędnym celem będzie zwrócenie uwagi społeczeństwa na bezpieczne uprawianie różnych form turystyki na szlakach pieszych, rowerowych i kajakowych.

Działania będą skierowane do osób zainteresowanych korzystaniem z różnych form turystyki aktywnej (pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej i wodnej): od grup przedszkolnych, rodzin, aż po dorosłych odbiorców, w tym seniorów.

W ramach kampanii przewidzieliśmy realizację następujących działań:

1. Ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna Zanim wyruszysz na szlak. Celem akcji jest propagowanie bezpiecznego wędrowania na turystycznych szlakach pieszych, rowerowych i kajakowych. Akcja Zanim wyruszysz na szlak będzie adresowana do środowisk zainteresowanych bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego poprzez uprawianie różnych form turystyki na szlaku – placówek oświatowych, stowarzyszeń współpracujących z Rodziną 3+, organizacji pozarządowych (m.in. PTTK, ZHP, PTSM, ZMW, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa), seniorów (m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy Seniora). Dla środowisk biorących udział w akcji przewidzieliśmy drobne gadżety i materiały promocyjne. Informacja o akcji i karta zgłoszenia będzie zamieszczona na stronie www.tlp.pttk.pl do 15.04.2017 r.

2. Ogólnopolskie warsztaty dla animatorów Bezpieczne wędrowanie. Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli i wychowawców oraz organizatorów imprez turystyczno-krajoznawczych, w tym kadrę programową pracującą z dziećmi i młodzieżą, seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Warsztaty odbędą się w terminie 28-30 kwietnia 2017 roku w schronisku PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą. Informacja o warsztatach i karta zgłoszenia dostępne na stronie www.tlp.pttk.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2017 roku.

3. Ogólnopolski konkurs Turystyczna Rodzinka. Ogólnopolski Konkurs Turystyczna Rodzinka realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej. W tym roku chcemy położyć nacisk na przekazywanie najmłodszym turystom dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas uprawiania turystyki. W 2017 roku konkurs odbywa się pod patronatem Disneya i Regatty. W ramach tego działania przeprowadzimy 4 warsztaty edukacyjne nad woda, w górach i na nizinach. Karta zgłoszenia oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2017 r. – poczta@rodzina.pttk.pl

4. Ogólnopolska akcja Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna. W dniu 23 września 2017 roku, o godzinie 10.00 wyruszymy na szlaki piesze (nizinne i górskie), rowerowe, kajakowe, konne. Do udziału w akcji zaprosimy dzieci, młodzież i seniorów. Tych bardziej i mniej sprawnych. Wspólnie pokażemy, że turystyka jest dla wszystkich i wspaniale łączy pokolenia na turystycznym szlaku. Akcja ma na celu popularyzację turystyki, rozwój aktywnych form wypoczynku w połączeniu z aktywnością fizyczną i społeczną. Istotne znaczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć ma promocja zdrowego stylu życia i bezpiecznego wędrowania. Dla uczestników akcji przygotujemy materiały promocyjne w postaci odblasków „życia”, a także certyfikaty (dla każdego), a dla środowisk biorących udział w akcji (nagrody w konkursach). Środowiska będą zgłaszać akces uczestnictwa na wcześniej przygotowanych kartach zgłoszenia (dostępne również w formie elektronicznej na stronach www.pttk.pl, www.tlp.pttk.pl

5. Ogólnopolska konferencja popularnonaukowa Między swobodą a zakazem – o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej. Planujemy, że w konferencji weźmie udział 70 osób, które zawodowo (w tym naukowo i hobbistycznie) zajmują się przedmiotową tematyką. Trwałym efektem będzie recenzowana monografia. Konferencja odbędzie się w terminie 11-13 października 2017 roku w hotelu górskim PTTK „Kalatówki” w Zakopanem. Karta zgłoszenia, zasady uczestnictwa i warunki składania artykułów do publikacji zostaną zamieszczone na stronie www.tlp.pttk.pl do 15 kwietnia 2017 roku 3. Ogólnopolski konkurs Organizator Godny Zaufania. Głównym celem konkursu będzie zmobilizowanie organizatorów turystyki aktywnej z całego kraju do podjęcia wszelkich starań, by realizowane przez nich przedsięwzięcia były nie tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpieczne. Finalnym efektem będzie wyłonienie 30 najbardziej kreatywnych i odpowiedzialnych organizatorów imprez. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.tlp.pttk.pl do 15 kwietnia 2017 roku

Konferencja Współczesne oblicza krajoznawstwa

W 2016 roku przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiego projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość    i łączy pokolenia”. W jego ramach organizujemy szereg działań skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, których nadrzędnym celem jest propagowanie aktywnych form poznawania walorów krajoznawczych Polski. Ważnym elementem realizowanego projektu jest konferencja popularnonaukowa, która odbyła się w dniach 5–7 października 2016 r. w hotelu turystycznym PTTK „Spichlerz” w Kazimierzu Dolnym, a której współorganizatorami byli Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja poświęcona była poszukiwaniu odpowiedzi na szereg intrygujących, ale też i aktualnych pytań:

· Co w XXI w. (w erze Facebooka) oznacza pojęcie „krajoznawstwo”?

· Jaką rolę powinno odgrywać krajoznawstwo w świecie globalnych mediów i nowoczesnych technologii?

· Jakimi metodami prowadzić dziś działalność dokumentacyjną, popularyzatorską i szkoleniową?

· Jaki jest (powinien być) wpływ krajoznawstwa na kształtowanie przestrzeni geograficznej (turystycznej)?

· Czy we współczesnym modelu patriotyzmu jest miejsce dla krajoznawstwa? A jeśli tak, to jakie?

· Jak wyważyć optymalne proporcje pomiędzy wartościami edukacyjno-wychowawczymi a powszechnym dążeniem do rozrywki i zabawy?

· Jakie są relacje krajoznawstwa z masową turystyką poznawczą?

· W jaki sposób efektywnie wykorzystywać w działalności krajoznawczej nowe technologie i formy turystyki (np. zwiedzanie interaktywne, z fabułą, rekonstrukcje historyczne)?

· Czy istnieje konflikt pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym pojmowaniem krajoznawstwa? Czego dotyczą te antagonizmy?

Wkrótce ukaże się recenzowana publikacja pokonferencyjna pt. „Współczesne oblicza krajoznawstwa”.

W załączeniu fotorelacja z konferencji autorstwa Bogumiła Korzeniowskiego

 

Rok Krajoznawstwa Polskiego

W związku z przypadającą w 2016 r. rocznicą 110-lecia zorganizowanego polskiego krajoznawstwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje projekt pt. „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”, w ramach którego przewidziano m. in następujące przedsięwzięcia:

Ogólnopolska akcja "Wędruj z nami ojczystymi szlakami"
Wspólne wędrowanie i poznawanie walorów krajoznawczych Polski podczas licznych imprez organizowanych w różnych zakątkach naszego kraju, a przy okazji zdobywanie różnorodnych odznak krajoznawczych, a przede wszystkim Odznaki Krajoznawczej PTTK. Akcja adresowana jest do wszystkich, którzy aktywnie uprawiają turystykę i krajoznawstwo.
Do akcji mogą zgłaszać się środowiska, które zadeklarują zorganizowanie w okresie od kwietnia do października 2016 r., co najmniej dwóch imprez turystycznych z tematem przewodnim poznawania walorów krajoznawczych własnego regionu, a w szczególności zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych i Odznaki Krajoznawczej PTTK. Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w akcji będą dostępne na stronie internetowej http://kkraj.pttk.pl. Dla środowisk biorących udział w akcji przewidziano nagrody w postaci materiałów krajoznawczych, a także książeczek Odznaki Krajoznawczej PTTK i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2016 r. mailem na adres: poczta @ tlp.pttk.pl.

Ogólnopolski konkurs Turystyczna Rodzinka

Turystyka rodzinna to coś więcej niż zwykła wycieczka osób spokrewnionych ze sobą. Wspólne wędrowanie i wypoczynek dostarczają wielu niedostępnych na co dzień, przeżyć i wrażeń. Rodzice i dzieci mają okazję bycia ze sobą, budowania wzajemnych relacji, wzmacniania łączących ich więzi. Rodzinne wędrówki są formą edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzialnych sytuacjach.

Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka” realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej. W 2016 r. Konkurs będzie przebiegał pod hasłem „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”.
Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w Konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2016 r. – poczta@rodzina.pttk.pl.

MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA

Od dawna chcesz zacząć się ruszać, ale ciągle odkładasz swoją pierwszą wędrówkę na jutro.

Dlaczego?

Bo zimno, bo pada, bo nie masz z kim, bo nie wiesz, jakie buty są najwygodniejsze do chodzenia, bo nie masz właściwego stroju do uprawiania jakiejkolwiek formy turystyki. Bo nie wiesz, czy to Ci się spodoba?

Nie czekaj dłużej- spróbuj już dziś!

23 września 2017 roku o godzinie 10

wyruszamy pieszo, rowerem kajakiem lub konno na

MIĘDZYPOKOLENIOWĄ SZTAFETĘ TURYSTYCZNĄ.

Spotkajmy się wszyscy na turystycznym szlaku-dzieci, młodzież i seniorzy. Zapraszamy całe wędrujące rodziny. Pokażmy wspólnie, że wędrować każdy może!

WSPÓLNIE ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZEGO WĘDROWANIA!

 

 

 

Ogólnopolskie warsztaty "Bezpieczne wędrowanie" 2017

Turystyka kwalifikowana to jeden z bardzo popularnych sposobów na aktywne spędzenie czasu wolnego. W Polsce znajduje się wiele ciekawych miejsc w górach czy nad wodą, które kuszą swoimi malowniczymi widokami oraz bliskością i dzikością przyrody. Nic dziwnego, że duża liczba turystów decyduje się na skorzystanie z tego co oferuje wybrany region. Każda z form turystyki aktywnej posiada wiele atutów, jednak dla mniej wprawnych lub początkujących turystów, może okazać się nie lada wyzwaniem, a w ostateczności – skończyć się nie tylko w przykry sposób, ale nawet i tragicznie.

XIV Powiatowy Zlot Krajoznawczy Oddział PTTK Rawicz

W sobotę 24 września odbył się XIV POWIATOWY ZLOT KRAJOZNAWCZY w gminie Jutrosin. Na ZLOT przybyły dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych: w Masłowie, nr.3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, w Pakosławiu, w Gościejewicach i Dubinie. Gimnazjaliści z Bojanowa, Jutrosina i Sierakowa . Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, oraz spora grupa dorosłych rowerzystów, wśród których był Burmistrz Gminy Jutrosin Pan Zbigniew Koszarek z wnuczką. Uczestników przywitali: w imieniu gospodarzy Gminy Pan Kazimierz Wojciechowski i Pan Marian Jakubowski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców , w imieniu organizatora Wacław Szymczak – komandor Zlotu. Piesi, ponad 150 osób , zwiedzali Jutrosin oprowadzani przez Panią Katarzynę Łukowiak, a podczas pobytu w kościele parafialnym/najcenniejszym architektonicznie obiekcie sakralnym w powiecie rawickim/ wyczerpujących informacji udzielił ks. Tadeusz Jaskuła. Zobaczyli też zbiornik wodny z wyspą na której zrekonstruowano wiatrak. Natomiast grupa 28 rowerzystów pilotowana przez Panów Kazimierza Wojciechowskiego i Przemka Świerczyńskiego przejechała ok. 20 kilometrową trasę po gminie . Centrum Zlotowe znajdowała się na stadionie sportowym w Jutrosinie , gdzie po trasach zwiedzania na wszystkich czekał ciepły posiłek przygotowany przez pracownice urzędu Gminy i obsługę stadionu. Po posiłku przystąpiono do części rekreacyjnej zlotu. Odbyły konkursy: strzelecki z broni pneumatycznej /obsłużony przez członków miejscowego Bractwa Kurkowego/ konkurs piłkarski w którym 3 czołowe miejsca zajęły dziewczyny i konkurs slalomu biegowego na czas. Najlepsi uczestnicy wyróżnieni zostali nagrodami rzeczowymi. Wszystkie grupy otrzymały Dyplomy uczestnictwa , a uczestnicy pamiątkowe znaczki. Niemałą atrakcją dla najmłodszych była możliwość zapoznania się z wyposażeniem samochodu Straży Pożarnej, który prezentowali strażacy z miejscowej jednostki O.S.P. Należy dodać że Zlot odbywał się w dniu ogólnopolskiej imprezy PTTK „MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA”. Z tej okazji wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe zawieszki odblaskowe i certyfikaty udziału. Najmłodszym ze szkół podstawowych wręczono puzzle, uniwersalne kołnierze i książeczki odznak krajoznawczych , a opiekunom grup poradniki turystyczne.

Turystyka uczy, bawi i wychowuje Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim

Pod takim hasłem członkowie i sympatycy Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim przystąpili do ogólnopolskiej akcji Zarządu Głównego PTTK. 24 września 2016 o godz. 1000 ponad 10.000 turystów ze 100 miast w całej Polsce wędrowało razem ojczystymi szlakami. My naszą trasę z Krosna Odrzańskiego poprzez Gęstowice do Rzeczycy pokonaliśmy rowerami i samochodami. Przejechaliśmy 42 km. Atrakcji nie brakowało. W Gęstowicach Pani Joanna Truchan przybliżyła nam historię miejscowego kościoła. W Rzeczycy właścicielka pałacu Pani Elena Bordyko w bardzo ciekawy sposób zapoznała nas z bogatymi dziejami dawnych właścicieli tej posiadłości. Zdradziła nam swoje plany i marzenia co do tego urokliwego miejsca. W stadninie koni jej gospodyni Pani Agnieszka Kłobuchowska w barwny sposób opowiedziała nam jak to się stało, że 2009 roku przyjechała wraz z mężem do Rzeczycy i założyli jedną z niewielu w Polsce hodowlę bardzo przyjaznego człowiekowi konia. W leśniczówce przy małej ptaszarni i owczarni czkała na turystów żona leśniczego Pani Joanna Szymańska, która opowiedziała o ciekawych gatunkach kur i owiec oraz ugościła wybornym jadłem. Miłą gospodynię, żal było opuszczać, ale plan pobytu w Rzeczycy był bardzo napięty. Na placu przy kościele czkał już na nas sołtys wsi Pan Tomasz Woźniak z leśniczym Panem Jackiem Szymańskim. Była mała biesiada na którą mieszkańcy i turyści przygotowali smaczne potrawy. Pogawędziliśmy o turystyce i życiu mieszkańców. Rozegrano 5 konkurencji sprawnościowo – zręcznościowych w dwóch grupach wiekowych. Dla dzieci i dorosłych. Emocji było co niemiara, bo na zwycięzców czekały ciekawe nagrody od Zarządu Głównego PTTK, Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” a także Starostwa Powiatowego, które doceniły zaangażowanie turystów. W naszym rajdzie wzięła udział jedna rodzina wielopokoleniowa państwa Małeckich. Dziadek Tadeusz z córką Joanną, zięciem Jackiem oraz wnukami Jasiem i Jagódką. Wszyscy otrzymaliśmy okolicznościowe certyfikaty i znaczki odblaskowe ZG PTTK za udział w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej organizowanej pod hasłem "Wędruj z nami ojczystymi szlakami". Tradycją naszego Oddziału jest sadzenie cebulek żonkili Zebrane do skarbonki pieniążki zasilą Zielonogórskie Hospicjum. Podczas tego rajdu posadziliśmy ponad 100 cebulek na przykościelnym placu. Po biesiadzie turystycznej bardzo serdecznie podziękowaliśmy sołtysowi, gospodarzom zwiedzanych obiektów oraz mieszkańcom, za pomoc w organizacji rajdu, wręczając im drobne pamiątki. Na rajdzie była zawsze przychylna turystom Pani Anna Chinalska-Radna Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego wraz z mężem Andrzejem, która w ciepłych słowach przekazała pozdrowienia i podzieliła się wrażeniami z kilku godzin spędzonych wśród krośnieńskich turystów. Prezes Oddziału kończąc rajd, podziękowała 51 uczestnikom za tak liczny udział, oraz mieszkańcom Rzeczycy za stworzenie miłej i rodzinnej atmosfery. Danuta Cierpisz

 

Strony