Akcja "Zanim wyruszysz na szlak" 2017

Są tacy, którzy wolny czas uwielbiają spędzać na błogim lenistwie i nie wyobrażają sobie weekendu bez wylegiwania się przed telewizorem. Są jednak i tacy, którzy wolny czas wolą spędzać aktywnie i ruszają na szlaki piesze, rowerowe czy kajakowe. Coraz częściej na szlakach turystycznych, zwłaszcza górskich i rowerowych, zdarzają się wypadki, których głównymi przyczynami jest niewiedza i nieprzygotowanie się turystów do wędrówki. Każda wyprawa wymaga starannego zaplanowania, zwłaszcza jeśli na trasę wybieramy się po raz pierwszy.

Konferencja popularnonaukowa 2017

 

MIĘDZY SWOBODĄ A ZAKAZEM

CZYLI O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

 

Ogólnopolska kampania społeczna "ABC Bezpiecznego Wędrowania" 2017

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w 2017 roku przeprowadzi na terenie całego kraju kampanię informacyjno-edukacyjną "ABC bezpiecznego wędrowania", której nadrzędnym celem będzie zwrócenie uwagi społeczeństwa na bezpieczne uprawianie różnych form turystyki na szlakach pieszych, rowerowych i kajakowych.

Działania będą skierowane do osób zainteresowanych korzystaniem z różnych form turystyki aktywnej (pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej i wodnej): od grup przedszkolnych, rodzin, aż po dorosłych odbiorców, w tym seniorów.

W ramach kampanii przewidzieliśmy realizację następujących działań:

1. Ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna Zanim wyruszysz na szlak. Celem akcji jest propagowanie bezpiecznego wędrowania na turystycznych szlakach pieszych, rowerowych i kajakowych. Akcja Zanim wyruszysz na szlak będzie adresowana do środowisk zainteresowanych bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego poprzez uprawianie różnych form turystyki na szlaku – placówek oświatowych, stowarzyszeń współpracujących z Rodziną 3+, organizacji pozarządowych (m.in. PTTK, ZHP, PTSM, ZMW, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa), seniorów (m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domy Seniora). Dla środowisk biorących udział w akcji przewidzieliśmy drobne gadżety i materiały promocyjne. Informacja o akcji i karta zgłoszenia będzie zamieszczona na stronie www.tlp.pttk.pl do 15.04.2017 r.

2. Ogólnopolskie warsztaty dla animatorów Bezpieczne wędrowanie. Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli i wychowawców oraz organizatorów imprez turystyczno-krajoznawczych, w tym kadrę programową pracującą z dziećmi i młodzieżą, seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Warsztaty odbędą się w terminie 28-30 kwietnia 2017 roku w schronisku PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą. Informacja o warsztatach i karta zgłoszenia dostępne na stronie www.tlp.pttk.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2017 roku.

3. Ogólnopolski konkurs Turystyczna Rodzinka. Ogólnopolski Konkurs Turystyczna Rodzinka realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej. W tym roku chcemy położyć nacisk na przekazywanie najmłodszym turystom dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas uprawiania turystyki. W 2017 roku konkurs odbywa się pod patronatem Disneya i Regatty. W ramach tego działania przeprowadzimy 4 warsztaty edukacyjne nad woda, w górach i na nizinach. Karta zgłoszenia oraz regulamin Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2017 r. – poczta@rodzina.pttk.pl

4. Ogólnopolska akcja Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna. W dniu 23 września 2017 roku, o godzinie 10.00 wyruszymy na szlaki piesze (nizinne i górskie), rowerowe, kajakowe, konne. Do udziału w akcji zaprosimy dzieci, młodzież i seniorów. Tych bardziej i mniej sprawnych. Wspólnie pokażemy, że turystyka jest dla wszystkich i wspaniale łączy pokolenia na turystycznym szlaku. Akcja ma na celu popularyzację turystyki, rozwój aktywnych form wypoczynku w połączeniu z aktywnością fizyczną i społeczną. Istotne znaczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć ma promocja zdrowego stylu życia i bezpiecznego wędrowania. Dla uczestników akcji przygotujemy materiały promocyjne w postaci odblasków „życia”, a także certyfikaty (dla każdego), a dla środowisk biorących udział w akcji (nagrody w konkursach). Środowiska będą zgłaszać akces uczestnictwa na wcześniej przygotowanych kartach zgłoszenia (dostępne również w formie elektronicznej na stronach www.pttk.pl, www.tlp.pttk.pl

5. Ogólnopolska konferencja popularnonaukowa Między swobodą a zakazem – o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej. Planujemy, że w konferencji weźmie udział 70 osób, które zawodowo (w tym naukowo i hobbistycznie) zajmują się przedmiotową tematyką. Trwałym efektem będzie recenzowana monografia. Konferencja odbędzie się w terminie 11-13 października 2017 roku w hotelu górskim PTTK „Kalatówki” w Zakopanem. Karta zgłoszenia, zasady uczestnictwa i warunki składania artykułów do publikacji zostaną zamieszczone na stronie www.tlp.pttk.pl do 15 kwietnia 2017 roku 3. Ogólnopolski konkurs Organizator Godny Zaufania. Głównym celem konkursu będzie zmobilizowanie organizatorów turystyki aktywnej z całego kraju do podjęcia wszelkich starań, by realizowane przez nich przedsięwzięcia były nie tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpieczne. Finalnym efektem będzie wyłonienie 30 najbardziej kreatywnych i odpowiedzialnych organizatorów imprez. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.tlp.pttk.pl do 15 kwietnia 2017 roku

XIV Powiatowy Zlot Krajoznawczy Oddział PTTK Rawicz

W sobotę 24 września odbył się XIV POWIATOWY ZLOT KRAJOZNAWCZY w gminie Jutrosin. Na ZLOT przybyły dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych: w Masłowie, nr.3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, w Pakosławiu, w Gościejewicach i Dubinie. Gimnazjaliści z Bojanowa, Jutrosina i Sierakowa . Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, oraz spora grupa dorosłych rowerzystów, wśród których był Burmistrz Gminy Jutrosin Pan Zbigniew Koszarek z wnuczką. Uczestników przywitali: w imieniu gospodarzy Gminy Pan Kazimierz Wojciechowski i Pan Marian Jakubowski Przewodniczący Samorządu Mieszkańców , w imieniu organizatora Wacław Szymczak – komandor Zlotu. Piesi, ponad 150 osób , zwiedzali Jutrosin oprowadzani przez Panią Katarzynę Łukowiak, a podczas pobytu w kościele parafialnym/najcenniejszym architektonicznie obiekcie sakralnym w powiecie rawickim/ wyczerpujących informacji udzielił ks. Tadeusz Jaskuła. Zobaczyli też zbiornik wodny z wyspą na której zrekonstruowano wiatrak. Natomiast grupa 28 rowerzystów pilotowana przez Panów Kazimierza Wojciechowskiego i Przemka Świerczyńskiego przejechała ok. 20 kilometrową trasę po gminie . Centrum Zlotowe znajdowała się na stadionie sportowym w Jutrosinie , gdzie po trasach zwiedzania na wszystkich czekał ciepły posiłek przygotowany przez pracownice urzędu Gminy i obsługę stadionu. Po posiłku przystąpiono do części rekreacyjnej zlotu. Odbyły konkursy: strzelecki z broni pneumatycznej /obsłużony przez członków miejscowego Bractwa Kurkowego/ konkurs piłkarski w którym 3 czołowe miejsca zajęły dziewczyny i konkurs slalomu biegowego na czas. Najlepsi uczestnicy wyróżnieni zostali nagrodami rzeczowymi. Wszystkie grupy otrzymały Dyplomy uczestnictwa , a uczestnicy pamiątkowe znaczki. Niemałą atrakcją dla najmłodszych była możliwość zapoznania się z wyposażeniem samochodu Straży Pożarnej, który prezentowali strażacy z miejscowej jednostki O.S.P. Należy dodać że Zlot odbywał się w dniu ogólnopolskiej imprezy PTTK „MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA”. Z tej okazji wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe zawieszki odblaskowe i certyfikaty udziału. Najmłodszym ze szkół podstawowych wręczono puzzle, uniwersalne kołnierze i książeczki odznak krajoznawczych , a opiekunom grup poradniki turystyczne.

Turystyka uczy, bawi i wychowuje Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim

Pod takim hasłem członkowie i sympatycy Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim przystąpili do ogólnopolskiej akcji Zarządu Głównego PTTK. 24 września 2016 o godz. 1000 ponad 10.000 turystów ze 100 miast w całej Polsce wędrowało razem ojczystymi szlakami. My naszą trasę z Krosna Odrzańskiego poprzez Gęstowice do Rzeczycy pokonaliśmy rowerami i samochodami. Przejechaliśmy 42 km. Atrakcji nie brakowało. W Gęstowicach Pani Joanna Truchan przybliżyła nam historię miejscowego kościoła. W Rzeczycy właścicielka pałacu Pani Elena Bordyko w bardzo ciekawy sposób zapoznała nas z bogatymi dziejami dawnych właścicieli tej posiadłości. Zdradziła nam swoje plany i marzenia co do tego urokliwego miejsca. W stadninie koni jej gospodyni Pani Agnieszka Kłobuchowska w barwny sposób opowiedziała nam jak to się stało, że 2009 roku przyjechała wraz z mężem do Rzeczycy i założyli jedną z niewielu w Polsce hodowlę bardzo przyjaznego człowiekowi konia. W leśniczówce przy małej ptaszarni i owczarni czkała na turystów żona leśniczego Pani Joanna Szymańska, która opowiedziała o ciekawych gatunkach kur i owiec oraz ugościła wybornym jadłem. Miłą gospodynię, żal było opuszczać, ale plan pobytu w Rzeczycy był bardzo napięty. Na placu przy kościele czkał już na nas sołtys wsi Pan Tomasz Woźniak z leśniczym Panem Jackiem Szymańskim. Była mała biesiada na którą mieszkańcy i turyści przygotowali smaczne potrawy. Pogawędziliśmy o turystyce i życiu mieszkańców. Rozegrano 5 konkurencji sprawnościowo – zręcznościowych w dwóch grupach wiekowych. Dla dzieci i dorosłych. Emocji było co niemiara, bo na zwycięzców czekały ciekawe nagrody od Zarządu Głównego PTTK, Lokalnej Grupy Działania „Zielone Światło” a także Starostwa Powiatowego, które doceniły zaangażowanie turystów. W naszym rajdzie wzięła udział jedna rodzina wielopokoleniowa państwa Małeckich. Dziadek Tadeusz z córką Joanną, zięciem Jackiem oraz wnukami Jasiem i Jagódką. Wszyscy otrzymaliśmy okolicznościowe certyfikaty i znaczki odblaskowe ZG PTTK za udział w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej organizowanej pod hasłem "Wędruj z nami ojczystymi szlakami". Tradycją naszego Oddziału jest sadzenie cebulek żonkili Zebrane do skarbonki pieniążki zasilą Zielonogórskie Hospicjum. Podczas tego rajdu posadziliśmy ponad 100 cebulek na przykościelnym placu. Po biesiadzie turystycznej bardzo serdecznie podziękowaliśmy sołtysowi, gospodarzom zwiedzanych obiektów oraz mieszkańcom, za pomoc w organizacji rajdu, wręczając im drobne pamiątki. Na rajdzie była zawsze przychylna turystom Pani Anna Chinalska-Radna Sejmiku Wojewódzkiego Lubuskiego wraz z mężem Andrzejem, która w ciepłych słowach przekazała pozdrowienia i podzieliła się wrażeniami z kilku godzin spędzonych wśród krośnieńskich turystów. Prezes Oddziału kończąc rajd, podziękowała 51 uczestnikom za tak liczny udział, oraz mieszkańcom Rzeczycy za stworzenie miłej i rodzinnej atmosfery. Danuta Cierpisz

 

Jedna pasja kilku pokoleń Oddzial PTTK w Głuchołazach

W dniu 24 września 2016r. przy pięknej, słonecznej pogodzie w Głuchołazach, na szlakach turystycznych położonych na stokach Góry Parkowej wędrowało 115 turystów.

Początek wędrówki znajdował się na przy fontannie, na placu w części zdrojowej miasta. Turyści wędrowali w kilku lub w kilkunasto osobowych grupach. W imprezie uczestniczyły grupy uczniów z SKKT przy PSP Nr 2 i ZS w Głuchołazach oraz z PSP w Bodzanowie. Licznie uczestniczyli członkowie z głuchołaskiego Klubu Turystyki Narciarskiej i Klubu Turystyki Kolarskiej. Do akcji włączyli się indywidualni turyści przebywający w tym czasie w Głuchołazach. W wędrówkach brało udział 75 uczniów szkół podstawowych, 10 uczniów szkół ponadpodstawowych, 23 osoby dorosłe i 7 seniorów. Rozdane uczestnikom pamiątki sprawiły im dużą radość, były dużą niespodzianką dla turystów.

Z turystycznym pozdrowieniem Jerzy Chmiel

Rowerem po Jurze Klub PTTK "M-2" w Myszkowie

Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna w Klubie Osiedlowym PTTK "M-2" przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Myszkowie byla dwu etapowa.

W pierwszym etapie 24 IX grupa rowerzystów odbyła wycieczkę do zespołu klasztornego paulinów w Leśniowie oraz do ruin XIV-wiecznej strażnicy jurajskiej w Przewodziszowicach połączoną z konkursem zręcznościowym rzutów beretami na czas do celu. Konkurs wygrał Marek Dzidowski, II m. Sławomir Struski, III m. Andrzej Zysiak; triumfatorów konkursu uhonorowano nagrodami.

W drugim etapie 25 IX odbyła się wycieczka autokarowa w Góry Świętokrzyskie połączona ze zwiedzaniem Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Misyjnego i zabytkowej bazyliki w Świętym Krzyżu oraz Muzeum Narodowego w Kielcach. Łącznie w Wielodyscyplinowej międzypokoleniowej sztafecie turystycznej wzięły udział 32 osoby w wieku od lat 6 (Joanna Machura, uczestnicząca z rodzicami i dziadkami) do 70 (Jan Imiełowski), z których 10 to emeryci, 9 - uczniowie i studenci, 13 ludzie w sile wieku, czyli pracujący. Zdecydowana większość uczestników to mieszkańcy osiedli administrowanych przez Myszkowską Sp-nię Mieszkaniową Wszystkich uczestników obdarowano odznakami, certyfikatami oraz upominkami otrzymanymi z biura Sztafety w ZG PTTK (serdecznie dziękujemy). Część kosztów imprezy pokryła dotacja uzyskana od Burmistrza m. Myszkowa Włodzimierza Żaka. Stosowaliśmy okolicznościową pieczątkę rajdową. O naszych działaniach pisała prasa (wycinki w załączeniu do sprawozdania w wersji papierowej), wykonano zdjęcia, które trafiły do gablotek promocyjnych prowadzonych przez klub "M-2" przy wejściu do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz w ścianie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

Z turystycznym pozdrowieniem Marian Kotarski prezes Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie woj. śląskie

 

"Pamiętamy o tragedii żołnierzy NSZ oddziału Bartka" Oddział PTTK Gliwice

W dniu 24 września 2016 r. na gliwickim Rynku stawiło się 13 turystów kolarzy. Po krótkim omówieniu trasy uczestnicy Rajdu "Pamiętamy o tragedii żołnierzy NSZ Oddziału Bartka" pod przewodnictwem kolegi Jarosława Szerszenia i Krzysztofa Kotuły wyruszyli w drogę do Barutu.

 

Trasa wiodła przez Brzezinkę, Kleszczów, Taciszów, Bycinę, Słupsko, Toszek, Dąbrówkę. Do Barutu oprócz turystów z Gliwic przybyli również uczestnicy Rajdu Pamięci z Zawadzkiego, Strzelec Opolskich - "Kamienie Szlachetne" (22 osoby) z Cateny Bytom (7 osób), z Wagabundy Katowice (1 osoba) oraz 5-ciu rowerzystów niezrzeszonych . W miejscu uroczystości 70 rocznicy Tragedii Żołnierzy Oddziału Henryka Flammego ps. Bartek, na Polanie Śmierci, wójt gminy Wielowieś przedstawił program obchodów oraz uroczyście przywitał wszystkich uczestników. Następnie z historią tragedii oraz postępem prac prowadzonych przy wyjaśnianiu szczegółów zbrodni zapoznał przybyłych gości profesor Szwagrzyk - przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. Po wykładzie wprowadzającym, odprawiono uroczystą polową koncelebrowaną Mszę Świętą pod przewodnictwem Biskupów Ordynariuszy diecezji gliwickiej i opolskiej za dusze pomordowanych żołnierzy NSZ. Po mszy odbył się uroczysty Apel Poległych z salwami honorowymi. Końcowym punktem uroczystości był ciepły poczęstunek smaczną wojskową grochówką dla wszystkich uczestników uroczystości.

Ogółem w Rajdzie Pamięci do Śląskiego Katynia uczestniczyło 48 turystów kolarzy, którym należą się słowa podziękowania i szacunku za przebycie długiej i trudnej trasy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe zawieszki odblaskowe Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej, materiały promocyjne PTTK oraz nalepki okolicznościowe będące potwierdzeniem do książeczek Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Powrót do Gliwic prowadził przez Jemielnicę (gdzie zwiedzono zespół pocysterski oraz skorzystano z szybkiego posiłku w barze z miejscowymi specjałami), Centawę, Błotnicę Strzelecką, Kotulin, Widów, Poniszowice, Niewiesze,Taciszów, Gliwice. Ogółem przejechano w tym dniu 95 km.

Zdjęcia z rajdu znajdują się pod następującym linkiem: https://photos.google.com/share/AF1QipPQIUKu6_hTjmf_hFLn68AwtwpNtvW8-c6R...

Rajd Rodzinny Oddział PTTK w Żarnowie

Rodzinne wędrowanie

Po raz trzeci Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował " Rodzinny Rajd Pieszy wokół Żarnowa " promujący turystykę pieszą wśród dzieci , młodzieży , rodziców , dziadków itp . Nasz rajd był również udziałem w Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej odbywającej się pod hasłem " Wędruj z nami ojczystymi szlakami " . Akcja wspólnego wędrowania miała ogólnopolski wymiar , a zgodnie z założeniami o tej samej godzinie (10.00), w dniu 24. września br. na trasy turystyczne w Polsce wyszło ok. 10tys. osób .

Przed wyznaczoną godziną na parkingu przed Gimnazjum w Żarnowie zgromadziło się około 170 osób , które po krótkiej odprawie wyruszyły na sześciokilometrową trasę rajdu przez Pilichowice i Trestę do miejsca z którego nastąpił start . Wśród uczestników przeważały dzieci z młodszych klas szkół podstawowych , ale także duża ilość ich rodzeństwa z matkami , ojcami , babciami i ... jedną prababcią . Rozpiętość wieku między najmłodszymi i najstarszymi turystami sięgała powyżej 75 lat . Część najmłodszych nie byłoby w stanie przebyć samodzielnie całej trasy pieszo i stąd pojawiły się wózeczki spacerowe prowadzone przez mamy .

"Wspomnienia z wakacji" Oddział PTTK "Andropol" w Andrychowie

Organizatorami byli Oddział Zakładowy PTTK „Andropol” w Andrychowie, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie.

Przy pięknej pogodzie i wspaniałych humorach młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie, ZSS: w Targanicach im. Jana Pawła II i w Roczynach (około 500 uczestników) wyruszyła na trasy ze swoich szkół pod opieką nauczycieli oraz naszych Przewodników, Przodowników GOT i działaczy Oddziału. Udział wzięli również turyści z zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK: Bielska, Suchej, Żywca, Oświęcimia oraz Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych z Andrychowa.

Celem Rajdu było: • „Turystyka Łączy Pokolenia” i „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna”, • Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży, grup integracyjnych i niepełnosprawnych, • Poznanie piękna Beskidu Małego, • Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród rówieśników na łonie natury w myśl hasła „Ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”.

Na mecie na uczestników czekał poczęstunek: żurek (ugotowany przez nas w kuchni polowej), chleb i herbata. Każdy otrzymał pamiątkową odznakę Rajdową, Certyfikat „Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej” (ostemplowany naszą pieczątką Rajdową), buton –odblask, a opiekunowie – nauczyciele wydawnictwa otrzymane od Zarządu Głównego PTTK. Młodzież mogła skorzystać z przejażdżki na koniach, którą prowadziła p. Ania Brzazgacz ze swoimi podopiecznymi. Nauczyciele ze SP4 przeprowadzili w swoim zakresie konkursy ekologiczne. Chętni mogli skorzystać z książeczek turystyki kwalifikowanej odznaki: Turystyki Pieszej, Krajoznawczej, Kolarskiej i Turysta – senior.

Więcej zdjęć na stronie:

http://www.beskidzka24.pl/artykul,turystyczne_wspomnienie_wakacji,48259....

Strony