XVIII Rajd Nadwiślański

W dniach 22-23.04.2016 r. odbył się XVIII Rajd Nadwiślański zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kozienicach. Wzięło w nim udział 31 uczestników skupionych w Szkolnych Kołach Krajoznawczo – Turystycznych (SKKT) przy PSP w Słowikach i Ryczywole oraz indywidualni turyści z Kozienic i okolic.

Uczestniczy poznali walory Gostyńsko-Włoclawskiego Parku Krajoznawczego, zwiedzili Kujawsko - Dobrzyński Park Etnograficzny i Arkadię koło Łowicza, byl różnież we Włocławku.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "WĘDRUJ Z NAMI OJCZYSTYMI SZLAKAMI"

Na ojczyste szlaki wyruszy z nami już ponad 21 000 osób. Także Twojego środowiska nie może wśród nas zabraknąć. Nadal można włączyć się do akcji, zachęcamy szczególnie środowiska z województw: kujawsko - pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i podlaskiego.

 

 

Z przedszkolakiem na rowerze - KTK "Cyklista" w Kaliszu

Na dwóch kołach, z bocznymi kółkami, na fotelikach, na doczepianym rowerze... formy przemieszczania się najmłodszych uczestników III rajdu rowerowego "Z przedszkolakiem na rowerze" były bardzo różne. Niezależnie jednak od sposobu, wszystkim udało się pokonać całą zaplanowaną przez organizatorów trasę. Uczestników tegorocznej edycji rajdu ponownie rozweselał klaun, tym razem w towarzystwie pomagającemu mu... pajaca.

Warsztaty Krajoznawstwo 2.0

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze serdecznie zaprasza na ogólnopolskie warsztaty edukacyjne, organizowane w ramach projektu „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia” Celem warsztatów jest prezentacja nowoczesnych technologii oraz form działania, których zastosowanie wzmocni kompetencje uczestników w pracy krajoznawczej z różnymi pokoleniami turystów.

Konferencja „Współczesne oblicza krajoznawstwa”

Ogólnopolska akcja "Wędruj z nami ojczystymi szlakami"

W roku 2016 przypada 110 rocznica powstania zorganizowanego krajoznawstwa polskiego, stąd inicjatywa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizacji ogólnopolskiej akcji Wędruj z nami ojczystymi szlakami, która swoim zasięgiem obejmie teren całego kraju, od małych miejscowości przez miasteczka po duże miasta i przyczyni się do aktywizacji turystycznej dzieci i młodzieży, rodzin i ludzi starszych.

Rok Krajoznawstwa Polskiego

W związku z przypadającą w 2016 r. rocznicą 110-lecia zorganizowanego polskiego krajoznawstwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje projekt pt. „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”, w ramach którego przewidziano m. in następujące przedsięwzięcia:

Ogólnopolska akcja "Wędruj z nami ojczystymi szlakami"
Wspólne wędrowanie i poznawanie walorów krajoznawczych Polski podczas licznych imprez organizowanych w różnych zakątkach naszego kraju, a przy okazji zdobywanie różnorodnych odznak krajoznawczych, a przede wszystkim Odznaki Krajoznawczej PTTK. Akcja adresowana jest do wszystkich, którzy aktywnie uprawiają turystykę i krajoznawstwo.
Do akcji mogą zgłaszać się środowiska, które zadeklarują zorganizowanie w okresie od kwietnia do października 2016 r., co najmniej dwóch imprez turystycznych z tematem przewodnim poznawania walorów krajoznawczych własnego regionu, a w szczególności zdobywania regionalnych odznak krajoznawczych i Odznaki Krajoznawczej PTTK. Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w akcji będą dostępne na stronie internetowej http://kkraj.pttk.pl. Dla środowisk biorących udział w akcji przewidziano nagrody w postaci materiałów krajoznawczych, a także książeczek Odznaki Krajoznawczej PTTK i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2016 r. mailem na adres: poczta @ tlp.pttk.pl.

Ogólnopolski konkurs Turystyczna Rodzinka

Turystyka rodzinna to coś więcej niż zwykła wycieczka osób spokrewnionych ze sobą. Wspólne wędrowanie i wypoczynek dostarczają wielu niedostępnych na co dzień, przeżyć i wrażeń. Rodzice i dzieci mają okazję bycia ze sobą, budowania wzajemnych relacji, wzmacniania łączących ich więzi. Rodzinne wędrówki są formą edukacji i wychowania najmłodszych, uczą samodzielności, odpowiedzialności, organizacji, umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzialnych sytuacjach.

Ogólnopolski Konkurs „Turystyczna Rodzinka” realizowany jest od 2011 r. w ramach promocji turystyki rodzinnej. W 2016 r. Konkurs będzie przebiegał pod hasłem „Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”.
Karty zgłoszenia oraz zasady udziału w Konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2016 r. – poczta@rodzina.pttk.pl.

Strony