Jesteś tutaj

Strona główna

Konferencja popularnonaukowa 2017

 

MIĘDZY SWOBODĄ A ZAKAZEM

CZYLI O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

 

Wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i KatedrąTurystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizujemy w dniach 11-13 października 2017 roku konferencje popularnonaukową Między swobodą a zakazem – o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej. Do udziału w konferencji zapraszamy :

- naukowców z uczelni wyższych, badający różne aspekty przestrzeni turystycznej,

- administrację samorządów lokalnych,

- przedstawicieli urzędów marszałkowskich i gminnych odpowiedzialnych za turystykę,

- przedstawicieli lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych i stowarzyszeń,

- administrację lasów państwowych,

- przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych,

- przedstawicieli branży turystycznej, organizujących turystykę specjalistyczną,

- przedstawicieli środowisk studenckich (akademickich),

- przedstawicieli organizacji dbających o bezpieczeństwo turystów i rekreantów (GOPR, TOPR, WOPR).

Osoby zainteresowane konferencją, zgłaszają się na podstawie kart zgłoszeń.

Zagadnienia odnoszące się do tematyki konferencji:

- obiektywnie bezpieczna przestrzeń turystyczna a subiektywne poczucie bezpieczeństwa,

- znaczenie bezpieczeństwa dla wizerunku destynacji turystycznej,

- możliwości wykorzystania teorii, metodyki i standardów zarządzania ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionach turystycznych,

- profilaktyka bezpieczeństwa, czyli jak być mądrym przed szkodą?

- turystyka jako czynnik zwiększający ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa (zakłócenia porządku publicznego, rozboje, kradzieże, narkomania itd.)

- rola i zakres działania służb (policja, straż, GOPR, WOPR, pracownicy parków narodowych, Lasów Państwowych itd.) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo turystów i mieszkańców,

- zagrożenie zdrowia i życia (przestrzeń niebezpieczna) jako magnes przyciągający turystów żądnych ekstremalnych doznań,

- prawne, finansowe i etyczne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo turystów organizatorów turystyki, administratorów szlaków turystycznych, zarządców obiektów turystyczno-rekreacyjnych,

- ubezpieczenia turystyczne

- gwarancja spokoju i bezpieczeństwa w podróży czy puste obietnice towarzystw ubezpieczeniowych?

- zasady bezpiecznego wypoczynku na przykładzie wybranych form turystyki aktywnej (np. rowerowej, kajakowej, narciarskiej, konnej),

- bezpieczeństwo na szlakach - zakazy i nakazy czy edukacja i wychowanie?

- kodeks bezpiecznego podróżowania,

- ryzyko wypadku (zagrożenie życia i zdrowia) a wolność jednostki i prawo do decydowania o swoim losie,

- czy niewiedza i bezmyślność uwalniają turystów od ponoszenia konsekwencji zachowań stwarzających zagrożenie dla siebie i innych?

- kto powinien płacić za akcje ratunkowe?

- System Ratownictwa Medycznego w Polsce

- uregulowania prawne, zasady działania, źródła finansowania,

- pierwsza pomoc przedmedyczna jako niezbędny moduł kształcenia kadr turystycznych.